Verdi i hver dråpe

Småkraftkonsult AS hjelper utbyggere å realisere verdier i bekker og små vassdrag.

Vi styrer prosjekt og risiko fra A til Å, og ser verdi i hver eneste dråpe.

Med 15 års erfaring er vi en trygg støttespiller – fra forstudie til ferdig småkraftverk!

Småkraft fra A til Å

Småkraftkonsult AS gjennomfører småkraftprosjekter fra A til Å etter modell for risikostyring.

Det innebærer at prosjektet deles inn i planlagte trinn, og utbygger kan stoppe prosjektet for hvert gjennomført trinn om det skulle vise seg riktig.

Dette gir utbygger optimal økonomisk styring og kontroll.

I prosjektene utfører vi en rekke nøkkeloppgaver:

Forstudier

 • Vurdering av kraftpotensial i vassdrag
 • Avklaring av fallrettigheter
 • Lønnsomhetsberegning
 • Forprosjekt
 • Lånesøknad

Søknader & myndighetskontakt​

 • Søknad om konsesjonsfritak
 • Konsesjonssøknad
 • Planendringssøknad
 • Kontakt med kommune, fylke, fylkesmann osv

Prosjektering & bygging

 • Investeringsanalyse
 • Vurdering av utbyggingspartnere
 • Organisering
 • Selskapsstiftelse
 • Detaljplaner
 • HMS
 • Prosjektledelse

Lurer du på gårdskraftverk mikrokraftverk småkraftverk fallrettigheter kraftpotensial konsesjonsfritak ?

Småkraftkonsult AS håndterer gårdskraft, mikrokraft, småkraft og alt som grenser til.

Vi står klar til å hjelpe deg  – fra  forstudie gjennom søknadsprosessen til bygging og ferdig kraftverk!

Kontakt oss i dag!​

Jan Ove Øksendal

Daglig leder

janove@smakraftkonsult.no

908 92 558

Småkraftkonsult AS

Gjetaren 54
4324 Sandnes

post@smakraftkonsult.no

Foretaksregisteret
NO 925 240 540 MVA